• επίσκεψη με ραντεβου

    ; online : https://www.mtc-it4.be/patient/index.html#/appointments/multi/bjNkcWkyQmFRMkpDVTRFNndleFgzT3ZQRnkwZTh6djRHVWwxVEltdUlCaVowYU5CaExzSDFFSUxCVDZWaCtwSQ== Πρέπει να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό χρήστη με log in και σύνθημα ώστε στη συνέχεια να μπορείτε να κλείσετε ραντεβού. Κανονικά είναι απαραίτητο να εισάγετε τον αριθμό εθνικού μητρώου (πάνω αριστερά στην κάρτα SIS), αλλά αν δεν έχετε πρέπει να συμπληρώσετε την ημερομηνία γέννησης ανάποδα, κενό, 333, κενό και μετά 22 (ΕΕΜΜΗΗ 333 22). Θα λάβετε αμέσως ένα μέιλ που θα σας ζητά να επιβεβαιώσετε την εγγραφή σας με ένα κλικ πάνω σε ένα σύνδεσμο. Αν υπάρχουν προβλήματα σχετικά με τη δημιουργία λογαριασμού, μπορείτε να στείλετε ένα μέιλ στη διεύθυνση support@rdvous.be είτε να επικοινωνήσετε με τον αριθμό 02 736 46 96 ιδανικά το πρωί μετά τις 08:00.
 • επισκέψεις χωρίς ραντεβού

  These consultations are open to the patients only the mondays between 16.00 h. and 18.00 h. For better comfort of the patient and the GP , it is advice to try  if possible to come on consultation by appointment ATTENTION : from 01/09/2016 The consultations will always be by appointment so there will be no more consultations without appointment exept the mondays will not be changed: consultations without appointement from 4pm to 6pm.
 •  
 • Σαββατοκύριακο

  Μπορείτε να τηλεφωνήσετε στην φλαμανδική εφημερεία (garde flamande) στην οποία συμμετέχουμε ενεργά, μέσω της γραμματείας μας 02 736 46 96, ή αν η γραμμή είναι κατειλημμένη στην κεντρική γραμμή της:  02 201 22 22.
 • Πότε μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γιατρό κ. Μπούχλη

  – στο κινητό 0498128035 Τρίτη του από 15 ώρες σε 16 ώρες και την Πέμπτη έντεκα με δώδεκα.
 • Πότε μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γιατρό κ. Van Osta

  στο κινητό του 0495741710: από τις 8:30 έως τις 9:00 όχι για να πάρετε ραντεβού ούτε για να ρωτήσετε για αποτελέσματα εξετάσεων.Για αποτελέσματα εξετάσεων μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στο 0495741710 από τις 15:30 έως τις 16:00.
 • Consultations sur rdv du samedi matin

  Le Dr Bouchlis consultere sur rdv certains samedis matin; il faudra prendre rdv au plus tard avant le vendredi 12h pour le samedi qui suit: par ex pour un rdv le samedi 15 juin il faut prendre rdv au plus tard le vendredi 14 juin à 12h