Filosofie


Mediderode is een medische praktijk die uit twee huisartsen bestaat: Dr David VAN OSTA  en Dr Jean Bouchlis. De samenwerking tussen de dokters Van Osta en Bouchlis zorgt voor een hogere beschikbaarheid. Dit leidt ook tot een meer adequate medische praktijk. Bij moeilijke kwesties kunnen beide collega’s elkaar raadplegen. Zij zullen telkens hun eigen standpunten inbrengen wat tot meer rationele oplossingen kan leiden. Ook analyses en andere rapporten worden aan een dubbele check onderworpen. Nu: enkel raadplegingen op afspraa; Afspraken : www.afspraken.be of 02 736 46 96 BIJ VOORKEUR ONLINE AFSPRAKEN: https://www.mtc-it4.be/patient/index.html#/appointments/multi/bjNkcWkyQmFRMkpDVTRFNndleFgzT3ZQRnkwZTh6djRHVWwxVEltdUlCaVowYU5CaExzSDFFSUxCVDZWaCtwSQ==

Indien u uw afspraak niet kan nakomen, gelieve deze minstens 24 uur op voorhand  te annuleren (tel secretariaat 027364696). Annulaties via sms en email worden NIET aanvaard. Zo geeft u iemand anders de kans om op dat moment te consulteren. Voor alle niet nagekomen afspraken of afspraken die niet minstens 24 uur op voorhand worden geannuleerd, kan een forfaitaire vergoeding van 15 Euro worden aangerekend.

Please note that Dr Bouchlis and Dr Van Osta take  all sanitary measures to disinfect the room and equipment between patients and the medical consultations are allowed on the following conditions:

1) één patiënt(e) per spreekbeurt (igv kinderen: 1 kind maximum, met 1 ouder max)
2) De patiënten zullen komen met mondmaskers.
3)enkel patiënten ZONDER respiratoire klachten(koorts, neusloop-verstopte neus, hoest, keelpijn-oorpijn, veralgemeende spierpijn hoofpijn, indien maagdarmklachten: eerst bellen,gezien Covid-19 zulke klachten kan teweegbrengen)
4)patiënten met respiratoire klachten(zoals hoger vermeld):enkel teleconsultatie– Er is een specifieke teken voor : TELE
Dank U voor u begrip
Dr J. Bouchlis en D. Van Osta